Verklaring inzake beveiligingsincident leverancier

Wij zijn door een logistiek adviesbureau, waarmee we samenwerken, op de hoogte gesteld van een beveiligingsincident. Deze organisatie beschikt over klantgegevens en is getroffen door een ransomware-aanval. Wij staan in nauw contact met hen over deze situatie.Gelukkig is de ransomware door tijdig ingrijpen onschadelijk gemaakt en zijn er geen gegevens verloren gegaan. De gegevens in […]

Mobiliteitshulpmiddelen WMO-WLZ per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen e.d.) en roerende woonvoorzieningen (tilliften e.d.) voor bewoners van Wlz-instellingen met of zonder behandeling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) niet meer vergoed vanuit de Wmo.