12 maart 2020

Update van 16 maart 2020

Ook Medux en haar labels hanteren aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Omdat Medux vestigingen in heel Nederland heeft, volgen wij de RIVM-richtlijnen per regio op. Zowel intern als extern hebben wij maatregelen genomen ter bescherming van onze klanten en om de continuïteit van onze werkzaamheden zo goed mogelijk te waarborgen.

Wij houden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Een toegewijd team zorgt voor: 

 • Dagelijkse communicatie naar medewerkers
 • Verstrekking van het hygiëne- en infectieprotocol aan alle medewerkers 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze buitendienstmedewerkers
 • Openstelling van een e-mailadres voor vragen van medewerkers
 • Thuiswerk faciliteiten voor zo veel mogelijk functies
 • Informatieverstrekking aan medewerkers over geactualiseerde RIVM-richtlijnen 
 • Scenarioplanning bij benodigde aanvullende maatregelen

Corona besmetting in uw omgeving: 

Heeft een besmetting plaatsgevonden bij u of in uw directe omgeving? Dan verzoeken wij u om hiervan melding te doen bij de contactpersoon op de regionale vestiging van Harting-Bank, Medipoint, Atlas Kidtech of MHG. Zij kunnen dan gepaste acties nemen ter bescherming van onze medewerkers en om verdere verspreiding te voorkomen.


Klantcontact

Wij hanteren de volgende maatregelen:

 • Wij begrijpen dat er minimale werkzaamheden op locatie gedaan dienen te worden. Daarom wordt preventief onderhoud voorlopig niet meer op alle intramurale en extramurale locaties uitgevoerd. 
 • Alle overige dienstverlening gaat op dit moment gewoon door, denk aan passingen, reparaties en leveringen van hulpmiddelen. Voor passingen in zorgorganisaties geldt dat wij de instructies van de zorgorganisatie opvolgen (bijv. digitaal of telefonische passingen waar mogelijk en aflevering in nauw overleg met de paramedici).
 • Onze mensen werken conform de ‘social distancing’ richtlijnen en zullen gepaste afstand bewaren. 
 • Wanneer onze medewerkers bij u langskomen op locatie (voor een reparatie, passing of aflevering van een hulpmiddel), wordt cliënt contact om veiligheidsredenen zoveel mogelijk vermeden.  
 • Hulpmiddelen worden zoveel mogelijk ingesteld in onze werkplaats, om zo persoonlijk contact tot een minimum te beperken. 
 • Al onze buitendienstmedewerkers gebruiken desinfecterende gel bij het uitvoeren van reparaties en bezorgingen.
 • Voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij zeer kwetsbare klanten, waarin een reparatie of aanpassing niet kan worden uitgesteld, beschikt onze buitendienst over een speciale corona-uitrusting. Deze bestaat uit een gezichtsmasker, handschoenen, beschermende schort en desinfecterende handgel.

Infectieprotocol
Risico op overdracht van virussen via contactvlakken en producten is zeer klein. Producten worden geprotocolleerd verwerkt: efficiënt, uniform, hygiënisch verantwoord ingenomen, gereinigd en gedesinfecteerd. Zo beperken we de risico’s vanuit het product.

Daarnaast nemen we hygiënemaatregelen voor al onze medewerkers. We verkleinen hiermee de kans dat klanten en medewerkers besmet kunnen raken door micro-organismen. 

Beschikbaarheid voorraden
Het coronavirus is in de toekomst mogelijk bedreigend voor de levering van onderdelen en hulpmiddelen. Samen met onze fabrikanten en importeurs hebben wij maatregelen genomen. Medux en haar labels beschikken op dit moment over voldoende onderdelen voor de dienstverlening van het uitstaande hulpmiddelen park. Met onze voorraden en geplaatste afroeporders van hulpmiddelen kunnen wij de vraag binnen onze contracten voorlopig aan. 

Wij monitoren continu de leveringszekerheid. Op dit moment is er alleen bij Life & Mobilty een vertraging van 4 werkdagen voor de levering van Roxx rolstoelen.

Tot slot

Wij doen er alles aan om u een goede dienstverlening te blijven bieden. Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen over het coronavirus en informeren u bij nieuwe, relevante informatie via Medux.nl en de websites van onze labels. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de regionale vestiging of uw vaste relatiemanager.

Deel deze pagina via: